Projekty Warsztatowe

Workshop Documentation

 

Wykonujemy Projekty Warsztatowe wykonywane w środowisku 3D.

Projekty Technologiczne

Technological Design

 

Projekty Montażu konstrukcji stalowych. 

Projekty Technologiczne zabezpieczenia wykopów przez ścianki szczelne.

Projekty Technologiczne podpór, szalunków itp.

Obliczenia MES

FEM calculations

 

Wykonujemy obliczenia MES obiektów inżynieryjnych. Specjalizujemy się w szczegółowych modelach w celu optymalizacji konstrukcji stalowych.

Ekspertyzy przejazdów ponadgabarytowych

 

Wykonujemy obliczenia i sprawdzenia przejazdów ponadgabarytowych przez obiekty mostowe.

Projekty Wykonawcze

Detailed Design

 

Specjalizujemy się w Projektach Wykonawczych w ścisłej współpracy z Wykonawcą.

Projekty Budowalne

General Design

 

Wykonujemy Projekty Budowlane w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Główny Projektant

Main Designer

Tomasz Deptuła

Główny Projektant

Main Designer

Bartosz Stasiak

Nasze projekty

Our projects

PROJEKTY INŻYNIERYJNE I TECHNOLOGICZNE

ENGINEERING AND TECHNOLOGICAL  DESIGNS

Gdańsk

 

Telefon

+48 604 472 032

+48 513 123 891

 

Email

stasiak.prodesign@gmail.com

deptula.prodesign@gmail.com

 

Adres

ul. Bliźniąt 7/1

80-299 Gdańsk