Gdańsk

 

Telefon

+48 604 472 032

+48 513 123 891

 

Email

stasiak@prodesign.com.pl

deptula@prodesign.com.pl

Adres

ul. Orfeusza 2/3

80-299 Gdańsk

 

prodesign logo

PROJEKTY INŻYNIERYJNE I TECHNOLOGICZNE

ENGINEERING AND TECHNOLOGICAL  DESIGNS

Nasze projekty

Our projects

Główny Projektant

Main Designer

Bartosz Stasiak

Główny Projektant

Main Designer

Tomasz Deptuła

Projekty Budowalne

General Design

 

Wykonujemy Projekty Budowlane w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Projekty Wykonawcze

Detailed Design

 

Specjalizujemy się w Projektach Wykonawczych w ścisłej współpracy z Wykonawcą.

Ekspertyzy przejazdów ponadgabarytowych

 

Wykonujemy obliczenia i sprawdzenia przejazdów ponadgabarytowych przez obiekty mostowe.

Obliczenia MES

FEM calculations

 

Wykonujemy obliczenia MES obiektów inżynieryjnych. Specjalizujemy się w szczegółowych modelach w celu optymalizacji konstrukcji stalowych.

Projekty Technologiczne

Technological Design

 

Projekty Montażu konstrukcji stalowych. 

Projekty Technologiczne zabezpieczenia wykopów przez ścianki szczelne.

Projekty Technologiczne podpór, szalunków itp.

Projekty Warsztatowe

Workshop Documentation

 

Wykonujemy Projekty Warsztatowe wykonywane w środowisku 3D.